APV løsning

Aprilis Arbejdsmiljøer eksperter på APV processen. Vi gør det nemt, og bekvemt for jeres arbejdsmiljøorganisation og sikrer, at I får brugbare resultater, realistiske løsninger og en professionelt udarbejdet rapport klar til offentliggørelse internt i virksomheden. Vi er med jer hele vejen.

Det evige dilemma

På den ene side skal APV'en bare overstås. I en travl hverdag kan det være svært at afsætte tiden til at gennemføre en APV. På den anden side er det en unik mulighed for at finde ud af, hvor medarbejderne oplever arbejdsmiljøet. Så, når arbejdet alligevel skal gøres, og medarbejderne alligevel skal bruge tid på at besvare, hvorfor så ikke lave et spørgeskema, der giver værdifulde svar?

Aprilis Arbejdsmiljøhar stor erfaring med at stille de rigtige spørgsmål på den rigtige måde, så svarerne også kan bruges til at identificere evt. udfordringer og til at finde brugbare løsninger.

Unik løsning

Som noget helt unikt indeholder Aprilis Arbejdsmiljøs løsning også en stress-screening dvs. et afsnit der spørger ind til forskellige stresssymptomer. Dette giver et mere helstøbt billede af hvordan medarbejderne i virkeligheden har det. Det giver mulighed for at gribe ind på et tidligere tidspunkt, hvis der er behov for det, men det giver også mulighed for at aflive myten om hvor stressede medarbejderne er, når de i virkeligheden "bare" har travlt.

Hvordan I får en høj svarprocent

Vi er interesseret i, at så mange medarbejdere besvarer spørgeskemaet, og at de svarer ærligt. Dette sikres ved at garantere anonymitet. Det er ikke et krav fra Arbejdstilsynet, men det er vores erfaring at resultatet bliver mere nuanceret og helstøbt, når medarbejderne ved at deres svar ikke kan spores tilbage til dem. Aprilis Arbejdsmiljøs spørgeskema er 100% anonymt og besvares online, så medarbejderne heller ikke behøver at bekymre sig om genkendelse af håndskrift.

Aprilis Arbejdsmiljøløsning indeholder:

• Skræddersyede spørgsmål
• Online spørgeskema
• 100% anonymitet
• Stress-screening
• Kortfattet og letforståelig APV rapport
• Fremlæggelse af APV rapport til arbejdsmiljøorganisationen
• Tæt dialog med arbejdsmiljøorganisationen
• Spørgsmål på dansk og engelsk
• Styring af processen
• Rådgivning af autoriseret fysioterapeut og cert. stresscoach
• Hjælp til implementering af handlingsplanen.

 

 

Webdesign - Mediestorm ApS