Skræddersyet APV

Skræddersyet APV er ideel for de virksomehder, der ønsker maksimal indflydelser på hele APV processen. Vi skræddersyr et oplæg til sprøgeskema ud fra jeres input om medarbejdergrupper (kontor, lager, kørende medarbejdere, håndværkere, laboranter m.v.) og kendte udfordringer fra evt. tidligere APV'er eller andet forhåndsviden samt ud fra Aprilis Arbejdsmiljøs mangeårige viden indenfor arbejdsmiljø.

Skræddersyet APV giver dig mulighed for indflydelse på alle parametre i et spørgeskema d.v.s spørgsmålenes ordlyd, svarmuligheder og på opsætningen af spørgeskemaet. Der er en tæt dialog mellem arbejdsmiljøorganisationen og Aprilis Arbejdsmiljø før, under og efter spørgeundersøgelsen for at sikre at I kommer i mål med en brugbar og konkret handlingsplan.

 

 

Dette får du også med Skræddersyet APV: 

  • 100% anonym spørgeundersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø inkl. stress-screening
  • APV processen gennemføres hurtigt og effektivt
  • Databearbejdning og rapportskrivning udføres af fagfolk med ekspertise indenfor fysisk arbejsmiljø/ergonomi samt psykisk arbejsmiljø/stress
  • Oplæg til en virksom og realistisk handlingsplan, der færdiggøres i tæt samarbejde med jeres arbejdsmiljøorganisation
  • Et letforståelig spørgeskema, letforståelige APV rapport, rykkerprocedure for indsamling af besvarelser samt rapportfremlæggelse for AMO/ledelse

 

 

 

 

 

Webdesign - Mediestorm ApS