Om APV

Arbejdspladsvurdering eller APV er en lovpligtig vurdering af din arbejdsplads, som alle virksomheder med 1 ansat og derover skal udføre minimum hvert 3. År.

APV proces model, skema, arbejdsmiljø

Fordele ved at udføre en APV

Udover lovkravet er der også en lang række fordele ved at gennemføre en grundig APV. Den Rigtige APV fremhæver disse fordele:

• Medarbejderne kan forblive effektive, når slidtage og risici opdages i tide
• Færre sygedage
• Øget motivation og loyalitet, når medarbejderne oplever at der tages hånd om dem

Formelle krav til udførsel af APV

I arbejdsmiljølovgivningen er der et par formelle krav, der skal være opfyldt for at APV'en er korrekt:

• APV'en skal være skriftlig
• APV'en skal være tilgængelig for alle ledere og medarbejdere på virksomheden samt for Arbejdstilsynet, hvis de skulle komme på besøg
• APV processen skal indeholde bestemte faser
• APV processen skal være et samarbejde mellem ledere og medarbejdere

Den Rigtige APV er din garant for at de formelle krav overholdes, OG at I samtidig får en masse brugbar viden om arbejdsmiljøet i jeres virksomhed.

Fokusér på det relevante

Hele formålet med en APV, er at afdække om der er tegn på arbejdsmiljøproblemer og i så fald finde løsninger på disse. Men hvor skal man starte? Hvad er relevant at spørge om for netop din virksomhed?

Hvordan får I medarbejderne til at svare og svare ærligt på undersøgelsen? Hvor langt tid kan I realistisk forvente at medarbejderne vil bruge på APV? Hvordan fastholder I medarbejdernes interesse, så de ikke kun besvare halvdelen? Vi kender det fra os selv. Vi har ikke lyst til at svare på spørgsmål, der ikke er relevante for vores situation.

Den Rigtige APV har over 10 års erfaring i at udføre APV og vi ved hvilke spørgsmål der er relevante og hvilke der ikke er. Vi sørger for at spørgsmålene er formuleret på en måde, der giver brugbare klare svar. Vi kan køre parallelle spørgeskemaer, så medarbejderne kun får relevante spørgsmål.

 

Webdesign - Mediestorm ApS