APV’en, der var udløbet

Situation

Et firma henvendte sig til Aprilis Arbejdsmiljø. De havde haft besøg af Arbejdstilsynet og fået et påbud om at lave APV. Der var ingen store arbejdsmiljømæssige problemer på denne arbejdsplads. Deres APV var blot ældre end de lovpligtige 3 år. Interne ressourcer og fokus havde været brugt på store organisatoriske ændringer. Den nye arbejdsmiljøorganisation var ikke helt på plads, og der var derfor ingen ressourcer til at drive processen omkring APV. Firmaet er en kontorarbejdsplads med ca. 170 medarbejdere.

Løsning

Idet der var en deadline sat af Arbejdstilsynet, var tid en overordentlig vigtig faktor, og Aprilis Arbejdsmiljø valgte løsningen NEM APV. NEM APV er en fast defineret spørgeramme baseret på Aprilis Arbejdsmiljøs mange årig erfaring for hvilke spørgsmål der fungerer bedst. NEM APV kan sættes i gang meget hurtigt, idet vi behøver ganske få oplysninger for aktivere spørgeskemaet. 7 arbejdsdage efter indgåelse af aftale var APV spørgeskema aktiveret og sendt ud via mail til alle medarbejdere. NEM APV indeholder både indsamling af data, rapportskrivning og fremlæggelse af rapporten for arbejdsmiljøorganisationen og alt dette blev gjort inden for Arbejdstilsynets deadline.

 

 
 
 
 
Webdesign - Mediestorm ApS