Skræddersyet APV - historier fra det virkelige liv

Indflydelse på alle parametre

Situation

Et firma henvendte sig til Aprilis Arbejdsmiljø. De ønskede at få hjælp til en APV på det psykiske område. I dette firma deler man den fysiske og psykiske APV op og udfører hver del for sig for virkelig at kunne gå i dybden med hvert område. Firmaets arbejdsmiljøorganisation ønskede sparring til en god saglig debat og rådgivning til et dybdegående spørgeskema. Firmaet er en kontorarbejdsplads med ca. 25 medarbejdere.

Løsning

Den Skræddersyet APV er den ideelle løsning. Den giver mulighed for indflydelse på alle parametre i et spørgeskema, både spørgsmål, svarmuligheder og på opsætning af spørgerammen. Der er en tæt dialog mellem arbejdsmiljøorganisationen og Aprilis Arbejdsmiljø. Skræddersyet APV indeholder også indsamling af data, rapportskrivning og fremlæggelse af rapporten for arbejdsmiljøorganisationen. Før selve spørgeundersøgelsen gik i gang afholdt Aprilis Arbejdsmiljø introduktionsmøde for medarbejderne, hvor medarbejderne fik en overordnet gennemgang af processen og blev motiveret til at besvare spørgsmålene. Da rapporten var skrevet og godkendt af arbejdsmiljøorganisationen fremlagde Aprilis Arbejdsmiljø tillige resultaterne samt den tilhørende handlingsplan for medarbejderne.

APV for alle typer af medarbejdere

Situation

Et firma henvendte sig til Aprilis Arbejdsmiljø.  De ønskede hjælp til en APV proces. De havde 3 grupper af medarbejdere, som havde meget forskelligt fysiske arbejdsmiljø: Kontormedarbejdere, kørende medarbejdere og lagermedarbejdere. Der var en meget ujævn fordeling af medarbejdere i de tre grupper og en del af lagermedarbejderne havde også noget administrativt arbejde ved pc’en. Firmaet har omkring 160 medarbejdere i alt.

Løsning

Den skræddersyet APV med to forskellige spørgeskemaer på det fysiske arbejdsmiljø er den ideelle løsning. For at opnå høj svarprocent er det vigtigt at spørgsmålene er relevante for den enkelte medarbejder. Medarbejderen skal kunne genkende sin arbejdssituation i spørgsmålene. Spørgsmålene omkring det psykisk arbejdsmiljø var ens for begge spørgeskemaer. Skræddersyet APV giver mulighed for indflydelse på alle parametre i et spørgeskema, både spørgsmål, svarmuligheder og på opsætning. Der er en tæt dialog mellem arbejdsmiljøorganisationen og Aprilis Arbejdsmiljø. Skræddersyet APV indeholder også indsamling af data, rapportskrivning og fremlæggelse af rapporten for arbejdsmiljøorganisationen.

 

 

 

Webdesign - Mediestorm ApS