Teamudvikling og godt samarbejde

 

Viser jeres arbejdspladsvurdering, at I har udfordringer med tillid og samarbejde i organisationen, kan vi tilbyde jer Teamudvikling med fokus på det gode og konstruktive samarbejde:

Målet med teamudvikling er at skabe High Performance Teams, hvor det professionelle samarbejde fungerer.

Vi fokuserer på at klarlægge rolle- og opgavefordeling samt fastlægge teamets interne spilleregler.

Viljen og evnen til dialog og vidensdeling styrkes, og teamet sammentømres ved at opbygge tilliden til og troen på hinanden.

I lærer at stille krav indbyrdes og bruge evt. konflikter aktivt og konstruktivt.

 

Kontakt vores samarbejdspartner HR-chef Flemming Andersen på telefon 2135 0430 for yderligere information.

Webdesign - Mediestorm ApS