Professionel ergonomisk rådgivning

Ud over at lave APVér, er en af vores andre kernekompetencer tilretning af pc-arbejdspladser.

Vi indstiller møbler og udstyr, så det passer til den enkelte medarbejder og dennes arbejdsfunktion.

Medarbejderen klædes på til at anvende hensigtsmæssige sidde- og arbejdsstillinger samt varierede arbejdsrutiner.

Har vedkommende fysiske gener – enten de er arbejdsrelaterede eller ej – rådgiver vi mht. egne handlemuligheder til afhjælpning/aflastning af disse gener.

Ved særlige behov anbefales nødvendigt udstyr. Den ergonomiske rådgivning dækker også medarbejdere med kroniske sygdomme, nedsat syn, større eller mindre handicap og medarbejdere i flex-job.

I tilfælde, hvor en medarbejder får en diskus prolaps eller kommer ud for en piskesmældsskade eller lign., skaber vi de optimale betingelser for, at vedkommende hurtigt kan passe sit arbejde på trods af skaden.

 

Det vil glæde os også at få lov til at gøre en forskel på DIN arbejdsplads!

Webdesign - Mediestorm ApS