APV løsninger

Aprilis Arbejdsmiljø er eksperter i APV processer. Vi gør det nemt, og bekvemt for jeres arbejdsmiljøorganisation og sikrer jer brugbare resultater, realistiske løsninger og en professionel skriftlig afrapportering klar til offentliggørelse internt i virksomheden. Vi er med jer hele vejen.

Det evige dilemma

I en travl hverdag kan det være svært at afsætte tiden til at gennemføre en APV. Så på den ene side skal APV'en helst bare overstås. På den anden side er det en unik mulighed for at finde ud af, hvordan medarbejderne oplever arbejdsmiljøet. Når APVén nu en gang skal laves, og medarbejderne alligevel skal bruge tid på at deltage, hvorfor så ikke gøre det ordentligt?

Aprilis Arbejdsmiljø har stor erfaring i at stille de rigtige spørgsmål. Vi sikrer, at jeres eventuelle arbejdsmiljøudfordringer identificeres, og de rigtige løsninger findes.

Høj svarprocent

I får den bedste APV, når flest mulige besvarer spørgeskemaet, og de svarer ærligt. Det sikrer vi ved at garantere jer 100% anonymitet. Det er vores erfaring at resultaterne bliver mere nuancerede og valide, når medarbejderne ved, at deres svar ikke kan spores tilbage til dem.

Stress-test

Som noget helt unikt kan Aprilis Arbejdsmiljøs APV løsninger også købes med en indbygget stress-screening. Det giver et mere helstøbt billede af, hvordan de ansatte i virkeligheden har det, og en mulighed for at kunne gribe tidligt ind overfor evt. stress i organisationen. APVén kan vise, om medarbejderne reelt er stressede, eller de "bare" har travlt. 

Stress-screeningen leveres som en tilkøbsmulighed til Skræddersyet APV og Nem APV.

Vores APV løsninger indeholder:

  • Kortfattet online spørgeskema med relevante spørgsmål
  • 100% anonymitet
  • Stress-screening (tilkøbsmulighed)
  • Reminderservice
  • Kortfattet og letforståelig APV rapport og/eller Oplæg til APV handlingsplan
  • Fremlæggelse  for arbejdsmiljøorganisationen og ledelse
  • Tæt dialog med arbejdsmiljøorganisationen
  • Proces- og tidsstyring
  • Hjælp til udarbejdelse og implementering af en realistisk handlingsplan

Vi gør det NEMT for jer at gennemføre en god APV.

Webdesign - Mediestorm ApS