Light APV

Light APV leveres til kontorvirksomheder med minimum 9 medarbejdere.

Løsningen er Nem APV i Light version, dvs. spørgeskemaet er det samme, men prisen er lavere.

Light APV indeholder:

 • Informationsmøde for medarbejderne
 • 100% anonymt online Spørgeskema
 • Venlig reminder procedure
 • Databearbejdning og udarbejdelse af Oplæg til APV-handlingsplan med svar opgjort i %
 • Fremlæggelse af APV-handlingsplan for arbejdsmiljøorganisation og ledelse

I sparer udgifter til en dyr APV rapport, idet APV-undersøgelsens resultater afrapporteres i et Oplæg til APV-handlingsplan, hvor medarbejdernes besvarelser er opgjort i %.

Der er mulighed for at tilkøbe opdeling af resultaterne på 2-7 afdelinger/medarbejdergrupper, hvis blot I er minimum 8 medarbejdere i hver af afdeling/medarbejdergruppe.

Vælger I opdeling på afdelinger, tilbyder vi uden beregning at lave afdelingsopdelte Oplæg til APV-handlingsplaner, 1 for hver afdeling/medarbejdergruppe.

Spørgeskemaet og det skriftlige materiale er på dansk, men andre sprog kan naturligvis tilkøbes.

Light APV afdækker følgende arbejdsmiljøforhold:

 • Indeklima inkl. støj
 • Ergonomi – siddestillinger, løft, bæring og transport med fly/bil
 • Arbejdsrelaterede fysiske gener
 • Psykisk arbejdsmiljø inkl. Vold/trusler og Chikane/mobning
 • Sygefravær pga. fysisk eller psykisk arbejdsmiljø
 • Mulighed for fritekst kommentarer

Light APV leveres nøglefærdig på 3-6 uger. 

Webdesign - Mediestorm ApS