NEM APV

NEM APV er løsningen til virksomheder, der vil gennemføre en god APV - nemt og hurtigt.

NEM APV er spørgeskemaer til Kontor, Kontor/Lager, Kontor/Tekniker eller til Grønne områder baseret på Aprilis Arbejdsmiljøs mangeårige erfaring.

Nem APV består af få men velvalgte spørgsmål, der afdækker det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø inkl. spørgsmål med relevans for medarbejdere, der rejser eller har tunge løft.

Det psykiske arbejdsmiljø afdækkes ud fra Social Kapital.

I skal blot sende os jeres mailadresser, så sørger vi for ALT det praktiske!

 

 

Med NEM APV får I også:

  • 100% anonym, online spørgeundersøgelse af det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø
  • Spørgsmålene er letforståelige og relevante
  • Databearbejdning og rapportskrivning udføres af fagfolk med ekspertise indenfor arbejdsmiljø og ergonomi
  • En letforståelig og saglig APV rapport + Oplæg til en virksom og realistisk APV handlingsplan
  • Information til medarbejderne og rykkerproedure, der sikrer en høj svarprocent 
  • Rapportfremlæggelse for AMO/ledelse

 

Webdesign - Mediestorm ApS