Skræddersyet APV

Skræddersyet APV giver jer mulighed for indflydelse på alle parametre: Antal spørgsmål, ordlyd og svarmuligheder.

Skræddersyet APV er ideel for virksomehder, som har særlige ønsker til spørgeskemaets indhold og form.

Vi skræddersyr APV undersøgelsen ud fra jeres input om medarbejdernes specifikke arbejdsopgaver, kendte arbejdsmiløjudfordringer og jeres eventuelle erfaringer fra tidligere APV'er.

Skræddersyet APV er specielt relevant, når medarbejderne i firmaet har meget forskelligartede arbejdsopgaver.

Vi leverer også skræddersyede APV løsninger, der alene handler om psykisk arbejdsmiljø eller medarbejdertilfredshed.

                                                                                                                  Eksempler på Skræddersyet APV

Det får I også med en Skræddersyet APV: 

  • 100% anonym spørgeundersøgelse af det fysiske og/eller det psykiske arbejdsmiljø
  • Indflydelse på spørgeskemaets indhold, omfang og form
  • Spørgsmål, der er letforståelige, relevante og gør jeres AMO klogere
  • Databearbejdning og rapportskrivning udføres af fagfolk med mangeårig ekspertise indenfor arbejdsmiljø
  • En letforståelig og saglig APV rapport
  • Oplæg til en virksom og realistisk APV handlingsplan
  • Information til medarbejderne og rykkerproedure, der sikrer en høj svarprocent 
  • Rapportfremlæggelse for AMO og ledelse
Webdesign - Mediestorm ApS