Om APV

Arbejdspladsvurdering er en lovpligtig kortlægning af arbejdsmiljøforholdene på danske virksomheder. Formålet er at afdække evt. arbejdsmiljøudfordringer OG finde relevante løsninger, der forbedrer jeres arbejdsmiljø.

Alle virksomheder med ansatte skal gennemføre en ny APV minimum hvert 3. år.

En veludført APV giver din virksomhed en række fordele

 • Medarbejderne forbliver effektive, når slidtage og risici opdages i tide
 • Øget motivation og loyalitet, fordi de ansatte oplever, at virksomheden tager hånd om dem
 • Et bedre arbejdsmiljø og færre sygedage
 • En veludført APV giver som oftest stor cadeau til både arbejdsmiljøorganisation og ledelse

Formelle krav til en APV

 • Den skal være skriftlig og dække alle relevante arbejdsmiljøforhold
 • Den skal være tilgængelig for alle på virksomheden samt for Arbejdstilsynet, når de kommer på besøg
 • APV processen skal involvere virksomhedens arbejdsmiljøorganisation

Aprilis Arbejdsmiljø er din garant for at alle formelle krav overholdes, OG at I samtidig får en masse brugbar viden om arbejdsmiljøet i jeres virksomhed.

Vi ved, hvordan I får medarbejderne til at svare og svare ærligt

 • Nøglen er 100% anonymitet, og at alle spørgsmål er relevante for de medarbejdere, der skal besvare dem
 • Aprilis Arbejdsmiljø har mere end 15 års erfaring i at udføre APV og sikrer jeres medarbejdere 100% anonymitet
 • Vi ved også, hvilke spørgsmål der er relevante for hvilke medarbejdergerupper
 • Vi stiller de spørgsmål, der giver jer den viden, I behøver for at skabe et godt arbejdsmiljø

 

Webdesign - Mediestorm ApS