Værdien af en veludført APV!

Som uvildige eksperter hjælper vi jer med at gennemføre en enkel og effektiv APV. Med velvalgte og klart formulerede spørgsmål skaber vi hurtigt overblik over arbejdsmiljøet, og får pinpointet områder, hvor det kan betale sig at fokusere arbejdsmiljøindsatsen fremadrettet.

Vi anerkender din travle hverdag og sikre, at dit tidsforbrug til Arbejdspladsvurderingen holdes på et minimum.

 Hvad får I også med Aprilis Arbejdsmiljø?

  • Webbaseret elektronisk spørgeskema med relevante spørgsmål, der er tilpasset virksomheden
  • Kortlægningen af såvel det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø
  • Kortfattet og letforståelig skriftlig afrapportering i form af APV rapport og/eller handlingsplan
  • Realistisk handlingsplan baseret på mange års erfaring om best practice samt nyeste forskning
  • Professionel hjælp til processer, der reducerer arbejdsrelaterede smerter og støj

Aprilis Arbejdsmiljø sikrer jer et godt fysisk såvel som psykisk arbejdsmiljø – også på den lange bane.

Aprilis Arbejdsmiljø profilerer i høj grad virksomhedens arbejdsmiljøorganisation og gør virksomheden til en attraktiv arbejdsplads.

Kontakt os for et gratis inspirationsmøde.


book-et moede

Webdesign - Mediestorm ApS